Konsultacje

Wnikliwa rozmowa z pacjentem jest podstawą rozpoznania lub podejrzenia np. choroby wieńcowej i wdrożenia dalszych badań diagnostycznych. Pozwala rozeznać czy zgłaszane dolegliwości są zależne rzeczywiście od układu krążenia i pokierować dalszą diagnostykę we właściwym kierunku.

konsultacje

W trakcie konsultacji wyłaniane są także osoby z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej co pozwala ustalić dalszy sposób postępowania.